Bejelentkezés

 

Mobil Alkalmazás

Kedves Leendő Tanodásunk! 

 

Gastro-Ker Alapítvány, mint fenntartó támogatási igényt nyújtott be EFOP-3.3.1-16-2017-00069 Tanoda programok támogatása c. felhívás „Tanodásnak lenni jó” program megvalósítására, amelyben támogatásban részesült. 


A tanoda programja 

 

A tanoda program megvalósításával célunk olyan komplex támogatást nyújtani a bevont tanulók számára, mely az egyéni szükségleteken alapul, motiváló hatású, a tanulmányi eredmények javítása érdekében gyors segítséget képes nyújtani és a helyi kulturális szokások ápolásával, a szülőkkel való együttműködésben közösségépítő funkciót is képes betölteni. Célunk a tanulók iskolai sikerességének növelése, a sikeres szakmaszerzés, az érettségi megszerzésének segítése, továbbá a tudatos pályaválasztás segítése, a felsőfokú oktatási intézményekben való továbbtanulás esélyeinek növelése. 

 

Megvalósításra kerülő tevékenységek:  

 • tudatos életpálya-építés, továbbtanulást, pályaválasztást segítő foglalkozások 

 • egyéni igényeken és szükségleteken alapuló tanulást támogató foglalkozások (tantárgyi felkészítés)  

 • fejlesztő foglalkozások (idegen nyelvi képességek, IKT kompetenciák, tanulási részképesség fejlesztése)  

 • tehetséggondozás (tantárgyi és szakmai versenyekre felkészítés)  

 • szociális, érzelmi, mentálhigiénés közösségfejlesztő programok  

 • szabadidős programok (múzeum-, színházlátogatás, sportolás stb.) 

 

Megvalósítás helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál utca 1/2 TT. 4. 

A program megvalósítása: 2018. december 31-ig tart. 

A program biztosítja a tanulók számára: 

 • egyéni fejlesztési terv elkészítését, bemeneti és kimeneti méréseket 

 • tantárgyi fejlesztést, felzárkóztatást a fenti szakterületekből 

 • szociális-, érzelmi- és mentálhigiénés fejlesztést 

 • tehetséggondozást 

 • a tanulást és a fejlesztést elősegítő írószer csomagot, számológépet 

 • szabadidős programokat 

 • fényképes tanodai tagsági igazolványt 

 • szerződést a tanuló, a szülők és a tanoda között 

 

Jelentkezési határidő: 2017. június 30. (péntek) 

A jelentkezési lapokat, várjuk: 

 • postai úton a 6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál utca 1/2 TT. 4. címre 

 • személyesen a HSZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája portáján a  

GASTRO-KER Alapítvány nevére (6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1.)  

 

A jelentkezési lap letölthető az alábbi linkről: https://1drv.ms/b/s!AkOPkAH1JO_QovMk1ueq-OHbQDu-Xg

A tájékoztató időpontja: 2017. január 12. 16:30 

Helyszín: Hódmezővásárhely, Városház utca 1., HSZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 113-as tanterem


 
 

 


A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA GASTRO-KER ALAPÍTVÁNYA

  

 Küldetésünk

  A Gastro-Ker Alapítvány 1995-ben jött létre. Az alapítók szándéka az volt, hogy Hódmezővásárhely és térségének kereskedelmi és vendéglátóipari képzésben tanuló hátrányos helyzetű diákjait támogassa, iskolai sikerességüket növelje. Célul tűzték ki, hogy a diákokat tanulmányi éveik alatt kiegészítő tudással, a pályájuk iránti plusz motivációval és olyan elkötelezettséggel lássák el, amely a munkájukat végig tudja kísérni és mindig arra ösztönözze őket, hogy választott hivatásukat a legmagasabb szinten végezzék. Az utóbbi évek változásai arra ösztönözték az Alapítványt, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulóinak felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében olyan térítésmentesen nyújtható szolgáltatásokat kínáljon a tanulóknak, amely segítő őket céljaik elérésében, a sikeres érettségi vagy szakmai vizsga megszerzésében. Általános tapasztalatunk, hogy a lemorzsolódások magas aránya elsősorban a 9. és 10. évfolyamon figyelhető meg. Igen magas az érettségit adó és a szakiskolai képzések közötti vándorlás, gyakori a szakmaváltás, így az új fajta tanulási szokások, elvárások sikeres teljesítésére irányuló tanodaprogramot hatékony kezdeményezésnek tarjuk.

 Céljaink:

 •  a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzés eszközrendszerének, az elméleti és gyakorlati képzés feltételeinek, a tantestület képzettségének fejlesztése
 • a külföldi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, tanulmányi utak és versenyek támogatása
 • a tanárok és tanulók továbbképzési lehetőségeinek, tanulmányi versenyeknek a támogatása, tanulmányi díjak finanszírozása
 • az idegennyelv-képzés támogatása
 • az ismeretek elmélyítése és a gyakorlat érdekében korszerű tanüzletek létrehozása, üzemeltetése, támogatása
 • konferenciák, fesztiválok és egyéb szakmai jellegű találkozók szervezése
 • a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása
 • mindazon kezdeményezések, tevékenységek támogatása, amelyek öregbítik az iskola hírnevét, növelik hatékonyságát, segítik kedvező arculatának kialakítását
 • tanfolyamok, oktatás szervezése
 • a hódmezővásárhelyi kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és tanárok anyagi és erkölcsi elismerése

Alapítók:

Bónus István
Fekete Ferenc

Kuratórium:

Földesi Gábor elnök

Halter Veronika titkár

Oláh Attila tag

Lengyel Tünde tag

 Felügyelő bizottság: 

Tóth Andrea elnök
Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna tag
Kiss Tibor tag

 Az Alapítvány neve: A Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Gastro-Ker Alapítványa

 Rövidített elnevezés: Gastro-Ker Alapítvány

 Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Pálffy utca 2.

 Levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Pálffy utca 2. 

 E-mail: gastrokerhmv@gmail.com

 Web: http://gastro-ker.hiszk.hu/